Notice: Undefined variable: scssVars in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Platform Internetowa Dla Biznesu - Lokalna Grupa Działania "Lepsza przyszłość ziemii ryckiej" - O projekcie

O projekcie

logotyp kolor pion 2Projekt wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju. Realizuje cel ogólny: 1. Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału, cel szczegółowy 1. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Przedsięwzięcie 2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy oraz wypracowane wnioski podczas konsultacji społecznych z przedsiębiorcami, związane z wysokim bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju przedsiębiorczości na obszarze. Rezultatem ma być stymulowanie rozwoju gospodarczego i przygotowanie osób do świadczenia usług w tym w zakresie turystyki.

flag yellow lowProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich ma wydatny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach jest jednym z Beneficjentów tego Programu.  Pozyskane przez LGD środki finansowe przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości, działalności organizacji pozarządowych, samorządów,  osób fizycznych pragnących założyć własne firmy. 

Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  W wyniku naboru wniosków na wybór LGD do realizacji LSR    pozyskane zostały środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł. Ich wysokość zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym LSR. W okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 na wsparcie podmiotów działających na obszarze objętym LSR pozyskaliśmy środki w wysokości  ponad 6 mln zł. Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.     

W obecnym okresie programowania kwota ponad 3,8 mln zł została przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie.  W wyniku dofinansowania przedsiębiorczości,  zatrudnienie znalazły osoby młode, absolwenci szkół, młode matki powracające na rynek pracy.   Jednym z przedsięwzięć zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju jest wspieranie projektów mających na celu założenie nowej firmy przez osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym LSR.  Warto podkreślić, iż po środki te sięgają głównie osoby młode przed 30-tym rokiem życia.  LGD premiuje  projekty innowacyjne, przyjazne środowisku naturalnemu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym powstają nowe usługi dla ludności w skali powiatu a nawet i regionu.  Obszar objęty LSR jest typowo rolniczy. Potencjał ten powinien być wykorzystany przez producentów żywności. Jest to szansa na wzrost dochodów mieszkańców powiatu ryckiego.  Kolejnym walorem  obszaru jest czyste środowisko, które należy wykorzystać dla rozwoju turystyki.  Powstały tu ścieżki rowerowe, zakupiona infrastruktura rekreacyjna i wypoczynkowa, powstały kwatery agroturystyczne. Jednym z projektów zrealizowanych przez LGD jest oznakowany szlak kajakowy rzeką Wieprz, wyróżniony w konkursie na Najlepszy produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego. Oferta turystyczna skierowana jest do miłośników wędkarstwa, kajakarstwa, sportów motorowych, osób aktywnie spędzających czas wolny.