Notice: Undefined variable: scssVars in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Platform Internetowa Dla Biznesu - Lokalna Grupa Działania "Lepsza przyszłość ziemii ryckiej" - Charakterystyka gospodarki

Charakterystyka gospodarki, przedsiębiorczości, branż z potencjałem rozwojowym

Mocną stroną LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej jest dogodne położenia geograficzne oraz dobre skomunikowanie z miastami takimi jak Warszawa, Lublin, Radom. Są to miasta o wysokiej sile nabywczej, popycie na produkty rolnicze i produkty związane z rekreacją, turystyką i wypoczynkiem. Są to czynniki, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarze. Charakteryzując obszar należy stwierdzić, że strukturze podmiotów gospodarczych działających na terenie LGD, podobnie jak w innych regionach Polski dominuje sektor prywatny.

Bogactwa naturalne 

Bogactwa naturalne 

Z punktu widzenia identyfikacji potencjału przedsięwzięć innowacyjnych warto wskazać na istniejący potencjał bogactw naturalnych możliwych do wykorzystania pod kątem rozwoju gospodarczego. Wszystkie gminy wchodzące w skład LGD dysponują potencjałem w zakresie rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Opis dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Opis dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Ziemie gmin członkowskich LGD – Dęblina, Kłoczewa, Nowodworu, Ryk, Stężycy i Ułęża na przestrzeni od XIV do XVIII w. były spojone administracyjne zgodnie z ówczesnym podziałem terytorialnym Państwa Polskiego. Wchodziły bowiem w skład Ziemi Stężyckiej.

Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie 

Charakterystyka obszarów atrakcyjnych turystycznie 

Obszary atrakcyjnie turystycznie na obszarze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” związane są z zabytkami, ale również z walorami przyrodniczymi, występującymi lasami, obszarami chronionymi, ciekawymi krajobrazami i czystym środowiskiem.

Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych 

Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych 

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” niewiele jest produktów zarejestrowanych jako „produkt lokalny”. Wymienić tu należy oleje, pasztet z karpia.