Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych 

Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych 

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” niewiele jest produktów zarejestrowanych jako „produkt lokalny”. Wymienić tu należy oleje, pasztet z karpia. 

Niemniej mieszkańcy cenią sobie kuchnię regionalną, chleby pieczone na zakwasie, wędliny, ciasta, potrawy z ryb, nalewki. Rozpowszechnianie produktów regionalnych wśród turystów mogłoby znacznie podnieść atrakcyjność obszaru. Istnieje natomiast duży potencjał w zakresie sztuki ludowej, głównie w zakresie rzeźbiarstwa, haftowania, koronkarstwa oraz wikliniarstwa.